รับสมัครคนงาน

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศักษา ม.3 หรือ ปวช.

3. ต้องเป็นคนพูดคุยเข้าใจง่าย

4. มนุษย์สัมพันธ์ดี

5. แต่งกายเรียบร้อย

                                                                  สนใจติดต่อ 081-921-3657